PL logo EN
Formularz zgłoszeniowy
Szukaj |
Architektura od Środka
Reż. BARBARA GRYKA
2019
PL
Projekt został zrealizowany na osiedlu im. J. Słowackiego w Lublinie, które zaprojektowali w latach 60. XX w. Zofia i Oskar Hansenowie. Inspirację dla niego stanowi teoria Formy Otwartej, na której bazuje układ urbanistyczno-architektoniczny osiedla. Forma Otwarta, jak opisywał to Hansen: „miała otworzyć oczy na wszechstronne możliwości ludzi, na wzajemne między nimi relacje”. Hansen kładł nacisk na kreatywną rolę jednostki, uznając, że to ona ma być współautorem przestrzeni. Architektura miała stanowić tło dla podmiotu, którym był człowiek. Drugim odniesieniem jest monumentalny cykl fotograficzny Zofii Rydet pt. „Zapis socjologiczny”, obejmujący ponad 7 tysięcy portretów mieszkańców różnych rejonów Polski, wykonanych we wnętrzach ich mieszkań. Zrobienie zdjęcia poprzedzała zawsze rozmowa. Rydet traktowała swoich „modeli” tak samo podmiotowo, jak Hansen chciał traktować użytkowników architektury.
 
Barbara Gryka (ur. 1992, Puławy, Polska). Wykształcenie zdobywała w Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki, Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego, Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr. Pawła Susida oraz w  Pracowni Narracji Fotograficznej dr. hab Prota Jarnuszkiewicza na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się sztuką performance, malarstwem, wideo i obiektem. W swojej twórczości zajmuje się kwestiami niemożliwymi do wyrażenia słowami oraz tożsamością i wizerunkiem człowieka, a także jego uwikłaniem w sferę społeczno-polityczną. Bardzo ważnym aspektem jej prac jest działanie z widzem. Uczestniczka wielu wystaw w Polsce i za granicą, m.in. w: Trafostacji Sztuki, Szczecin; BWA, Tarnów; Galerii A3, Moskwa; Gdańskiej Galerii Miejskiej; Galerii Studio, Warszawa; lokalu_30, Warszawa; Salonie Akademii, Warszawa; Otwock Studio; Galerii Raczej, Poznań; Galerii Monopol, Warszawa; Muzeum Historii Woli, Warszawa; Fondazione Pastificio Cerere; Rzym; Biennale WRO Test Exposure, Wrocław.
 

 
 
Następna edycja za:
-727 dni
Filmy konkursowe
Festival in out in news